Risicowijzer
Inschrijven voor nieuwsbrief

Welkom

Alpha Based Capital is een Nederlands beleggingsfonds dat uitsluitend belegt met behulp van uitvoerig geteste kwantitatieve strategieën in Amerikaanse aandelen. Alpha Based Capital staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening.risicowijzer

De beleggingsdoelstelling van Alpha Based Capital is het behalen van een rendement van tenminste 12% per jaar, na aftrek van kosten, ongeacht de richting van de markt.
Dit door voor korte periodes zowel long als short te beleggen in liquide aandelen die zijn genoteerd op de door de U.S. Securities en Exchange Commission (de “SEC”) gereguleerde effectenbeurzen van de Verenigde Staten van Amerika.

Alpha Based Capital richt zich op particuliere en professionele Nederlandse beleggers met een focus op een absoluut rendement. Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door kwantitatieve strategieën die gericht zijn op het vinden van marktinefficiënties in prijsvorming van aandelen. Dit in combinatie met een consistent risicomanagement van de posities. Alpha Based Capital neemt zowel long- als shortposities in in indviduele aandelen. De beheerders van Alpha Based Capital hebben een substantieel deel van hun eigen vermogen geïnvesteerd in het fonds.

Alpha Based Capital Fund Management B.V. is de onafhankelijke beheerder van Alpha Based Capital en beschikt op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) over een vergunning van de AFM.

De beheerder is ingeschreven in het AIFM vergunningenregister van de AFM onder nummer 15000804.

 

Alpha Based Capital heeft ISIN NL0010831079 en kan worden aangekocht via de meeste banken die zijn aangesloten op het platform van Euroclear/Fundsettle. Alpha Based Capital kan ook worden gevonden op: Morningstar.