Inschrijven voor nieuwsbrief

Beleggingsbeleid

Primaire doelstelling van het Fonds is het behalen van een positief absoluut rendement, over een periode van 3-5 jaar van 12% per jaar, ongeacht de richting van de beurzen. Dit door met behulp van kwantitatieve strategieën zowel long als short te beleggen in beursgenoteerde Amerikaanse aandelen met een superieur risk/reward-profiel.

De Beheerder selecteert met gebruikmaking van uitvoerig geteste computermodellen (“Strategieën”) 20-30 verschillende bedrijven waarvoor die Strategieën verwachten dat er door daarin te beleggen binnen een aantal dagen beleggingswinst gerealiseerd kan worden. Iedere Strategie past een andere combinatie van analysemethode(s) en beslisregels toe.

In beginsel wordt het fondsvermogen gelijkelijk verdeeld over de Strategieën. Minimaal één maal per week worden de resultaten van alle Strategieën onderling vergeleken. Die resultaten bepalen of er meer of minder fondsvermogen aan een Strategie toegedeeld wordt.

Per Strategie wordt het aantal in te nemen posities bepaald. Posities binnen een bepaalde Strategie worden uitsluitend ingenomen en gesloten op basis van door die Strategie verrichte kwantitatieve analyses. De Strategie bepaalt op welke koers een positie in een geselecteerd aandeel ingenomen moet worden en op welk niveau die positie vervolgens weer gesloten zal worden. Beleggingen worden normaal gesproken gemiddeld minder dan vier dagen aangehouden.

Voor een nadere beschrijving verwijzen wij u naar het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘documenten‘.