Inschrijven voor nieuwsbrief

Profiel

Alpha Based Capital is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Primaire doelstelling van het Fonds is het behalen van een positief absoluut rendement, over een periode van 3-5 jaar van 12% per jaar, ongeacht de richting van de beurzen. Dit door met behulp van kwantitatieve strategieën zowel long als short te beleggen in beursgenoteerde Amerikaanse aandelen met een superieur risk/reward-profiel.

Een belegging in het Fonds is vooral geschikt voor beleggers:

  • Die bereid en in staat zijn om het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging te nemen;
  • Voor wie het belang in het Fonds slechts een gedeelte van hun totale beleggingen zal vertegenwoordigen;
  • Die geen inkomsten uit deze belegging nodig hebben;
  • Die een beperkte liquiditeit van hun belegging accepteren omdat uittreding slechts één maal per maand mogelijk is;
  • Die voornemens zijn hun belegging in het Fonds tenminste voor een periode van 3 tot 5 jaar aan te houden.